Луцьк, пр. Волі 5, 3-й поверх
(095) 164-23-24, (098) 402-27-04, (093) 649-06-64
contact@sn.lutsk.ua

Умови використання

Дані умови використання (надалі — Умови) регулюють використання Вами (надалі — Користувач) Інтернет-сайту sn.lutsk.ua (надалі — Веб-сайт); використовуючи цей Веб-сайт, Користувач приймає ці Умови в повному обсязі. Якщо Користувач не згодний з цими Умовами, або будь-якою частиною цих Умов, Користувач не повинен використовувати цей Веб-сайт.

Цей Веб-сайт використовує cookies. Використовуючи цей веб-сайт і Погоджуючись з цими умовами, Користувач дає згоду Службі нерухомості «Волинь» на використання cookies відповідно до умов політики конфіденційності, з якою можна ознайомитися за наступним посиланням: https://sn.lutsk.ua/privacy-policy.

Ліцензія на використання веб-сайту

Якщо не вказано інше, Служба нерухомості «Волинь» та / або її ліцензіари володіють правами інтелектуальної власності на Веб-сайті та матеріалами на Веб-сайті. З урахуванням нижченаведеної ліцензії, всі ці права на інтелектуальну власність захищені.

Користувач може переглядати, завантажувати і друкувати сторінки або фотозображення, ілюстрації, розміщені на Веб-сайті для особистого використання, з урахуванням обмежень, викладених нижче і в інших місцях в цих Умовах.

Користувач не повинен:

  • публікувати матеріали з Веб-сайту (в тому числі перевидання на іншому сайті);
  • продавати, здавати в оренду або надавати суб-ліцензію на матеріали Веб-сайту;
  • показувати будь-які матеріали з Веб-сайту в громадських місцях;
  • відтворювати, дублювати, копіювати або іншим чином використовувати матеріали Веб-сайту в комерційних цілях;
  • редагувати або іншим чином змінювати будь-які матеріали на Веб-сайті; або
  • поширювати матеріали з Веб-сайту, за винятком контенту прямо призначеного для перерозподілу (наприклад, розсилку).

Прийнятне використання

Користувач не повинен використовувати Веб-сайт будь-яким чином, який викликає або може викликати: пошкодження на Веб-сайті або уповільнення роботи або недоступність Веб-сайту; або будь-яким чином, який є незаконним, шахрайським або шкідливим, або у зв’язку з якою-небудь незаконною, шахрайською або шкідливою діяльністю.

Користувач не повинен використовувати Веб-сайт, щоб копіювати, зберігати, надавати, передавати, використовувати, публікувати або поширювати будь-які матеріали, які складаються з (або пов’язані з) будь-якою програмою-шпигуном, комп’ютерним вірусом, троянським конем, хробаком, клавіатурним шпигуном, руткітом та іншим шкідливим програмним забезпеченням.

Користувач не повинен проводити будь-яку систематичну або автоматизовану діяльність по збору даних (у тому числі, без обмеження, аналіз даних, вилучення даних та збору даних) з Веб-сайту без письмової згоди Служби нерухомості «Волинь».

Користувач не повинен використовувати Веб-сайт для передачі або відправки небажаних комерційних повідомлень.

Користувач не повинен використовувати Веб-сайт для будь-яких цілей, пов’язаних з маркетингом без письмової згоди Служби нерухомості «Волинь».

Обмежений доступ

Доступ до деяких розділів Веб-сайту може бути обмежений. Служба нерухомості «Волинь» залишає за собою право обмежити доступ до розділів Веб-сайту, або усього Веб-сайту, на розсуд Служби нерухомості «Волинь».

Якщо Служба нерухомості «Волинь» надає Користувачу код користувача та пароль, щоб Користувач мав можливість отримати доступ до обмежених розділів Веб-сайту або іншого контенту або послугам, Користувач повинен переконатися, що цей код користувача та пароль зберігається в таємниці.

Служба нерухомості «Волинь» може відключити код користувача та пароль на свій розсуд без попереднього повідомлення або пояснення причин.

Обмежені гарантії

Веб-сайт та уся інформація та матеріали Веб-сайту надаються «ЯК Є», без будь-яких запевнень чи гарантій, явних або неявних. Служба нерухомості «Волинь» не зобов’язується забезпечувати доступність Веб-сайту, та надавати гарантії щодо даного Веб-сайту або інформації та матеріалів Веб-сайту.

У межах, допустимих чинним законодавством, Служба нерухомості «Волинь» виключає всі запевнення, гарантії та умови, що стосуються Веб-сайту і використання даного Веб-сайту (включаючи, без обмеження, будь-які гарантії передбачені законом про задовільну якість, придатність для мети, та / або використання в розумній мірі та вмінні).

Обмеження відповідальності

Служба нерухомості «Волинь» не нестиме відповідальності перед Користувачем або будь-якою третьою за будь-які прямі, непрямі, випадкові, штрафні, фактичні або побічні збитки, що виникають внаслідок користування або відсутності користування Веб-сайтом, включаючи, без обмежень, будь-які помилки або відсутність будь-якого контенту, або будь-які втрати чи збитки будь-якого характеру, понесені внаслідок користування будь-яким контентом, що розміщується, передається або іншим чином надається за допомогою Веб-сайту, навіть якщо про таку ймовірність було попереджено.

Відшкодування

Цим Користувач погоджується компенсувати будь-які втрати, збитки, витрати, зобов’язання і витрати (включаючи без обмеження судові витрати і будь-які суми, що виплачуються Службою нерухомості «Волинь» третій стороні у врегулюванні суперечки чи претензії за порадою наших правових радників), понесені Службою нерухомості «Волинь», що випливають з порушення Користувачем будь-якого положення даних Умов, або в результаті яких-небудь претензій, що Користувач порушив будь-яке положення цих Умов.

Порушення даних умов

Без шкоди для інших наших прав відповідно до цих Умов, якщо Користувач порушить дані Умови, ми можемо прийняти такі заходи, які ми вважаємо доцільними, у тому числі призупинення доступу Користувача до Веб-сайту, заборона Користувачу на доступ до Веб-сайту, блокування комп’ютерів за допомогою IP-адреси Користувача від доступу до Веб-сайту, звернувшись до інтернет-провайдерів, з проханням про блокування доступу Користувача на Веб-сайт та / або для проведення судового розгляду проти Користувача.

Зміни

Служба нерухомості «Волинь» зберігає за собою право в будь-який момент вносити зміни в ці Умови та встановлювати нові або додаткові умови користування Веб-сайтом. Такі зміни та додаткові умови набирають негайної чинності та включаються до цих Умов. Продовження Користувачем користування сайтом вважатиметься прийманням Умов.

Інші положення

Якщо будь-яку частину цих Умов буде визнано недійсною або такою, що не може бути виконана у примусовому порядку, тоді така частина тлумачитиметься у спосіб, що відповідає чинному законодавству, з метою якомога точнішого відображення початкових намірів сторін, а решта частин зберігатимуть повну юридичну силу та дію. Служба нерухомості «Волинь» не нестиме відповідальності за невиконання будь-яких зобов’язань з причин, що перебувають поза її контролем.

Служба нерухомості «Волинь» зберігає за собою право вживати тих заходів, які вона вважає обґрунтовано необхідними або доцільними з метою виконання у примусовому порядку та/або перевірки дотримання будь-якої частини цих Умов. Користувач погоджується, що Служба нерухомості «Волинь» має право, без жодної відповідальності перед Користувачем, розкривати будь-які Персональні дані правоохоронним органам, державним службовцям та/або будь-яким третім особам, якщо, на розсуд Служби нерухомості «Волинь», це може бути обґрунтовано необхідним або доречним для забезпечення виконання у примусовому порядку та/або перевірки дотримання будь-якої частини цих Умов (включаючи, без обмежень, право Служби нерухомості «Волинь» надавати співпрацю у зв’язку з будь-якою судовою справою, що стосується користування Веб-сайтом Користувачем, та / або у зв’язку з позовом третьої особи стосовно того, що користування Веб-сайтом Користувачем є незаконним та/або порушує права такої третьої особи).

Дата останнього редагування документу: 05 квітня 2016 року.